Нешто што даје посебан дух школи поред, наравно, деце су и људи који раде у њој. Наводимо наставни и ненаставни кадар  текуће школске 2019/2020. године.

 

 НАСТАВНО ОСОБЉЕ

Р.Бр.

Име и презиме наставника

звање

1.

Иван Вукојичић

професор разредне наставе

2.

Радојка Атнасковић

професор разредне наставе

3.

Лела Кораћ

професор разредне наставе

4.

Анђелка Митић

професор разредне наставе

5.

Љиља Вукојичић

професор разредне наставе

6.

Снежана Мићовић

професор разредне наставе

7.

Светлана Милановић

професор разредне наставе

8.

Данијела Влајковић, замена запосленог

професор разредне наставе

9.

Милица Бачевац

проф. српског језика и књижевности

10.

Милкица Гмијовић

проф. српског језика и књижевности

11.

Милан Мијатовић

проф. енглеског језика

12.

Иван Миодраговић

проф. енглеског језика

13.

Марина Гочанин

проф. ликовне културе

14.

Саша Јовичић

проф. музичке културе

15.

Олгица Луковић

проф. француског језика

16.

Виолета Новаковић

проф. русог језика

17.

Јовица Сташић, замена запосленог

проф. историје

19.

Татјана Петков

проф. географије

20.

Маја Гочанин

проф. хемије

21.

Анка Радић

наст. биологије

22.

Миломир Грујичић

проф. физике, техничког и инф.образовања

23.

Надица Грујичић

проф. математике, техничког и инф.образовања

24.

Тамара Ивановић

проф. математике

25.

Мирослав Вучић

проф. информатике и рачунарства

26.

Анђелија Чановић

проф. информатике и рачунарства

27.

Александар Цветљанин

проф. физичког васпитања

28.

Срђан Чеперковић

проф. физичког васпитања

29

Драгана Костадиновић

вероучитељ

30.

Милош Митровић

вероучитељ

 

Предавачи грађанског васпитања: Милица Бачевац, Милкица Гмијовић, Милан Мијатовић и Јовица Сташић

 

 

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

Р.Бр.

Име и презиме наставника

звање

1.

Снежана Шпировић

директор школе

2.

Драгана Петровић

стручни сарадник-педагог/психолог

3.

Дејана Данојлић

стручни сарадник-библиотекар

 4.

Јелена Томић

секретар школе

5.

Стојанка Кнежевић

шеф рачуноводства

6.

Јовица Пауновић

домар школе

7.

Снежана Павловић

сервирка у школској кухињи

8.

Снежана Дуркалић

помоћни радник

9.

Гордана Радовић

помоћни радник

10.

Зорица Радмановац

помоћни радник

11.

Зорица Стрменичанин

помоћни радник

 

 УПРАВИТЕЉИ И ДИРЕКТОРИ ШКОЛЕ ОД 1944.ГОДIНЕ ДО ДАНАС:

  1. Гргур Паштровић (1944-01.09.1959)

 2. Милан Панић (01.09.1959 – 01.09.1961; 31.08.1962– 01.09.1964)

 3. Владислав Милановић (01.09.1961– 31.08.1962)

 4. Винка Негојевић (01.09.1964– 01.09.1979)

 5. Радивоје Попић (01.09.1979 – 01.12.1984)

 6. Љубиша Митић (01.12.1984 – 15.10.1995)

 7. Михајло Петровић (15.10.1995– 15.05.2001)

 8. Мирослав Лазовић (15.05.2001 – 01.12.2002)

 9. Милица Бачевац (01.12.2002 – 31.08.2003)

 10. Снежана Мићовић (01.09.2003– 01.09.2005)

 11. Драгана Петровић (01.09.2005 – 01.10.2006)

 12. Надица Гриујичић (01.10.2006– 09.09.2010)

 13. Игор Дрманац (10.09.2010– 09.09.2014)

 14. Снежана Шпировић (10.09.2014-

 

Садашњи директор школе, Снежана Матић Шпировић, рођена је 09. маја 1977. године у Новом Селу, где је похађала Основну школу “Бане Миленковић“. Гимназију - природно математички смер у Врњачкој Бањи завршила је 1996. год. и исте године уписала Учитељски факултет у Јагодини, Универзитет у Крагујевцу, на ком је дипломирала 2000. године и стекла звање професора разредне наставе. 
Од септембра 2000. год. запослена је у ОШ “Бане Миленковић“ у Новом Селу, најпре на приправничком стажу, а затим на одређено време до новембра 2003.год, од када је у сталном радном односу. 
Од септембра 2003. до септембра 2008. год. радила је у ИО Рсовци као професор разредне наставе, а од септембра 2008.год. у матичној школи као проф.разредне наставе у продуженом боравку до дана када је постављена на место директора школа.. 
Током рада у овој школи, у два мандата је била члан Школског одбора, учествовала у организацији прослава и манифестација школе, похађала семинаре из области образовања и васпитања, била члан разних тимова и комисија у школи. 
Удата је, мајка двоје деце.