Основна школа ''БАНЕ МИЛЕНКОВИЋ''
Банета Миленковића 11,  36216 НОВО СЕЛО 
ПАК: 568301
Општина Врњачка Бања
Тел/факс 036/631-825, 036/631-889
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                  Основна школа „Бане Миленковић“  се налази у Новом Селу.  Ново Село припада Општини Врњачка Бања, Рашком округу. Школа се налази у центру села,на брежуљку, са десне стране магистралног пута Краљево - Крушевац, са погледом на планину Гоч.
Основана је 1895.године, као четвороразредна, а 1952. године прерасла у седморазредну. Школске 1955/56. године школа је прерасла у осморазредну основну школу и као таква остала је до данашњих дана.

Школска зграда проширена је 1985.год. израдом монтажног дела и сале за приредбе. Касније је спратни део дорађиван 2006/07 до 2009/10. школске године тако да је сада у потпуно у функцији. У матичној школи 2008/09. почиње са радом група продуженог боравка која је омогућила целодневни боравак деце у школи и већи помак у остваривању бољег стандарда за ученике и родитеље, а 2009/10. у оквиру издвојеног одељења у Рсовцима стартује предшколско образовање по моделу Б у комбинацији.

Матична школа има осам одељења од I до IV разреда и осам одељења од V до VIII разреда, групу продуженог боравка, а у издвојеном одељењу комбинацију ученицика од 1-4. 

Издвојено одељење у Рсовцима је од матичне школе удаљено 6 километара.

  

 

 Из историје школе

                     Основна школа у Новом Селу је отворена 8.01.1895. године. До  њеног отварања деца са овог подручја похађала су школу у Врњцима, али се у школу због удаљености одлазило нередовно. Било је преко потребно добити одобрење за отварање школе у Новом Селу. То је и постигнуто горе наведене године, али је школа услед недостатка учитеља почела са радом наредне 1896. године. Имала је 19 ученика, а настава се одвијала у згради Општинског суда. Била је то четворогодишња мушка школа, чији је први учитељ био Драгољуб Рајковић. Наредни учитељи су се често мењали, али сви су имали заједничку одлику – савесно обављање дужности (то се може закључити из записника школских надзорника).

                       Школа је прекидала рад у време Првог и Другог светског рата када су у школи биваковале разне војске уништавајући ионако оскудан школски инвентар. После Другог светског рата издваја се име учитеља Гргура Паштровића (1915 – 1962), који је заслужан за прерастање четворогодишње у осмогодишњу школу (школске 1952/53. уписан је пети разред и та генерација је, као прва генерација осмака, завршила школу 1955/56). То је било могуће градњом нове школске зграде коју је иницирао поменути учитељ. Градња је започета 1952. године, а завршена 1960. У том периоду школа броји 146 ученика, има осам учионица, канцеларију и ходник, настава се изводи у две смене, а први директор те осморазредне школе био је учитељ Гргур Паштровић.

 

Од 1960. године школа носи име „Бане Миленковић“ у част првоборца овог места који је погинуо као борац НОР-а 1941. на брду Јеленцу (западни део Гоча). Одлуком Скупштине општине Врњачка Бања 1964. новоселској школи припојена је Основна школа у Рсовцима. Она је отворена 1928. у приватној кући Милоја Томовића.  Прва учитељица била је Добринка Пантовић. Школа је 1939/40. имала чак 77 ученика.

Важне реконструкције на школи у Новом Селу урађене су 1985. године. Тада је дограђена постојећа школска зграда чиме су добијене учионице са кабинетима и сала за ђачке приредбе и друге скупове. Свој печат овој реконструкцији дао је архитекта Александар Лукић, који је и сам био ђак ове школе. Директор школе у то време био је Љубиша Митић.

                     У међувремену  je проширено школско двориште и оплемењено украсним шибљем и четинарима, а касније и ограђено 2007. године. Тиме су створени добри услови за успешан васпитно-образовни рад.  Поред наставе са редовним ученицима својевремено је школа пружала образовање сеоској женској омладини, организовали су се курсеви за пољопривреднике, одржавала  се стручна предавања. Школа је организовала рад културно-уметничког друштва и рад спортских организација. О успешном раду школе сведоче завидни резултати ученика на бројним такмичењима и бројна признања која су добијана током рада. 

 

Школа данас

                    Школа се и данас труди да остане доследна традицији успеха и напретка. Њу похађа око 350 ученика (број ученика се из године у годину повећава) са којима ради 32 просветна радника. Спада у ред средње развијених школа са 17 одељења и групom продуженог боравка.
                   Располаже кабинетима, класичним и специјализованим учионицама (издвајамо савремену мултимедијалну учионицу, радионицу за техничко образовање, кабинет за информатику, библиотеку).

   
Матична школа и иѕдвојено одељење у Рсовцима

У школи постоји ђачка кухуња и трпезарија, као и креативно осмишљена и опремљена учионица за продужени боравак који је почео са радом 2008/09. школске године, чему је претходила реконструкција постојећег простора на спрату и комплетна реконструкција крова и плафона.

Реконструкција  школе у Рсовцима извршена је 2005. чиме је прилагођена за савремену наставу.  Ова школа има две учионице. Те године је извршена реконструкција школске фасаде у Рсовцима.
             Исте школске године матична школа је богатија за савремену мултимедијалну  учионицу са ''паметном таблом''. 
              У школи постоји посебан простор намењен реализацији програма за предшколску децу. Рад са одвија у две групе са по 25 полазника.
         Специфичност наше школе чини вишенаменска сала са сценом и 270 седишта за културно-забавне активности ђака и мештана села. Укупна површина учионичког и пратећег помоћног простора школе износи око 2007m2. У школском дворишту започета је изградња школске фискултурне сале од 1.707,65м2

Школа се укључује у многобројне пројекте. Издвајамо пројекат ДИЛС-а „Инклузивно образовање“ који је успешно реализован током школске 2011/2012.г. Овим  пројектом наставни кадар је едукован семинарима, а велика средства опредељена су за набавку великог броја наставних средстава.

            У овиру пројекта „Енергетска ефикасност“ у матичној школи замењена је комплетна столарија током школске 2012/2013.г.На тај начин су значајно побољшани услови рада школе.

            Школске 2013/2014.год. школа је била укључена у пројекат „Професионална оријентација“.

          Дана 15.05.2015. године обележено је 120 година постојања школе уз пригодну свечаност и приредбу наших ученика и наставника.

          Средином августа 2015. године завршен је пројекат мини спортског терена у дворишту матичне школе и тиме oбезбеђено квалитетније извиђење наставе физичког васпитања.

    У оквиру истраживачког пројекта под називом 3П - ПРИМЕТИ, ПРОМОВИШИ, ПРОШИРИ“  који су спровели  Завод за вредновање квалитета, образовања и васпитања и Институт  за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, наша школа је 2015. године идентификована међу 10 школа у Србији које су показале висок квалитет и праведност образовања,  на основу постигнућа ученика, резултата завршног испита и спољашњег вредновања квалитета рада школа. 
               На основу тога, почетком школске 2015/2016. године наша школа је позвана да се укључи у Пројекат "Унапређењивање квалитета образовног система Републике Србије кроз унапређивање-ефикасности система спољашњег вредновања рада школа и развој хоризонталног учења између школа (SHARE)". Циљ пројекта је повезивање школа са добром праксом  са школама у којима постоји значајан простор за унапређивање рада. Школе ће се повезивати кроз механизам хоризонталног учења и заједно радити на унапређивању квалитета рада, најпре у области настава и учење.

                У другој половини јула 2016. године, реализовали смо пројекат замене постојећих, дотрајалих подова у четири учионице, чија је старост била 30 година

 
 Некад и сад - подови учионица

 

 У сарадњи са надлежним органима ОУ Врњачка Бања и ЈКП „Зеленило“ из Врњачке Бање, средином августа 2016. године извршена је сеча старих стабала у школском дворишту и поред мини спортског терена.Део стабалаје превезено у издвојено одељење у Рсовцима, за потребе огрева, део ће се искористити за прављење дрвених клупа. Нa шкoли у ИO Рсoвци пoпрaвљeни су прoзoри. 

Почетком школске 2016/2017. године у матичној школи је извршена репарација табли у две учионице, замењена је лампа на пројектору у савременој учионици у вредности од 32.000,оо динара. Купљени су мини панои од плуте који су окачени испред свакеучионице на којима се излажу разна обавештења и радови.

У децембру месецу извршена је редовна контрола и провера електро-инсталација и громобрана, као и противпожарних апарата.

У сарадњи са надлежним органима Општине Врњачка Бања крајем маја 2017. године обновљен је видео надзор у школи. Постављено је 7 унутрашњих и 9 спољашњих камера.

У јулу 2017. године, реализовали смо пројекат замене постојећих, дотрајалих ПВЦ-подова у већем делу ходника и две учионице у матичној школи и ходник у ИО Рсовци чија је старост била 30 година.

 

 

 Некад и сад – замна пoдова у ходнику и учионицама у матичној школи

 

Некад и сад – замна пoдова у ходнику у ИО Рсовци

Крајем јула 2017. године реализовали смо пројекат замене постојеће унутрашње столарије - врата на седам учионица. Постојећу дрвену столарију заменили смо модерним алуминијумским вратима.

Некад и сад – замена унутрашње столарије

 У току распуста окречене су следеће просторије: четири учионице у матичној школи, учионица и ходник у ИО Рсовци, санирани су спољашњи зидови школе и зидови ходника унутар школе. Офарбано је 9 радијатора у четири учионице и 3 радијатора у ходнику школе. 

ИО Рсовци и матична школа - окречене учионице

Средином августа 2017.год. извршена је набавка школског намештаја за две учионице у којима су одељења првог и петог разреда (20 школских клупа и 40 столица). Такође су набављене четири нове наставничке катедре и 3 ормара са касетама. Досадашњи намештај био је стар 30 година и овом набавком ћемо колико-толико успети да побољшамо услове рада ученика и наставника.

 

Учионице са новим школским намештајем

Остатак намештаја (школске клупе и столице) је поправљен и ревидиран, цеви конструкција су затворене новим пластичним чеповима.

Донацијом родитеља ученика другог и шестог разреда набављeна су два клима уређаја за учионице ових одељења. 

Учионице са клима уређајима – донација родитеља

Донацијом Министарства просвете, науке и технолошког развоја а у сарадњи са Школском управом Краљево, наша школа је добила 10 нових рачунара за извођење наставе информатике у петом разреду.

Редовно се одржавала хигијена школских просторија, као и школског дворишта.

За потребе рачуноводства набављен је мултифункционални штампач, репарирано је неколико табли за писање, а за потребе продуженог боравка набављен је ДВД плејер.